Personel İşleri


Canan Diker
Personel İşleri
Sinem SAĞLAM TUÇAY
Personel İşleri
Didem Yıldız
Personel İşleri

E-mail:  fen.persisl@deu.edu.tr

Telefon: +90 232 301 85 28


İş Akışları

Doktora Mezunu Araştırma Görevlisi Ders Verme Talebi

 Dönem öncesinde Araştırma görevlisi vermek istediği dersin koduyla birlikte talebini belirten dilekçesini bölümüne verir.
Bölümden üst yazı ile birlikte ilgilinin dilekçesi ve bölüm öğretim elemanlarının ders yükleri tablosu Dekanlığımıza gönderilir.

Pasaport İşlemleri

Nüfus cüzdanı örneği ile talep dilekçesi Dekanlığımıza teslim edilir. Dekanlıktan yapılan online talep sonrası Rektörlük Görevlendirme Şubesinden imzadan çıktıktan sonra emniyete götürmek üzere bizzat başvuran kişi tarafından alınır.

Üst Öğrenim Değerlendirmesi

Mezuniyet belgesi ve dilekçe Bölüme teslim edilir, İlgili talepler Bölümden üst yazı ile Dekanlığımıza gönderilir.

Doçentlik Değerlendirmesi

Doçentlik belgesi ve Dilekçe Bölüme teslim edilir, İlgili talepler Bölümden üst yazı ile Dekanlığımıza gönderilir.

Soyadı Değişikliği

Soyadı değişikliği nedeni evrakı ve dilekçe Bölüme teslim edilir, İlgili talepler Bölümden üst yazı ile Dekanlığımıza gönderilir.

Adres ve Telefon Değişikliği

Dekanlığa dilekçe ya da e-posta (fen.persisl@deu.edu.tr) ile değişiklik bildirilir.

Doğum Öncesi ve Sonrası

Doğum öncesi sekiz hafta çalışabilir ya da çalışamaz raporunu dilekçe ile bölüme bildirme, Doğum öncesi üç hafta çalışamaz raporu bölüme bildirme, Doğum sonrası doğum raporu bölüme bildirme, Süt izni talebini günün hangi saatlerinde talep olacaksa dilekçe ile bölüme bildirme ( analık izni bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci altı ay günde 6 saat olacak şekilde), Eğer talep edilecekse ücretsiz izin talebini dilekçe ile bölüme bildirme, İlgili talepler Bölümden üst yazı ile Dekanlığımıza gönderilir.

Doktora Mezunu Araştırma Görevlisi Ders Verme Talebi

Dönem öncesinde Araştırma görevlisi vermek istediği dersin koduyla birlikte talebini belirten dilekçesini bölümüne verir. Bölümden üst yazı ile birlikte ilgilinin dilekçesi Dekanlığımıza gönderilir.

Kurumda Çalıştığına Dair Belge Talebi

Talep nedenini içeren dilekçe ile Dekanlığa başvuru yapılır.

39. Madde Görevlendirme İşlemleri

İlgili görevlendirme dilekçesini (Görevlendirme Talebi B-02) aşağıda yer alan belgeleri ekleyerek bölüme teslim eder:

  • Harcama Beyan Formu (ücret talep edilen görevlendirmelerde), (Harcama Beyan Formu F-04)
  • Görevlendirme Formu, (Görevlendirme Bilgi Formu F-01)
  • Görevlendirme Takip Formu
  • Davet Mektubu
  • Etkinliğe ilişkin bilgi belge ve broşürler
  • AVESİS ve YÖKSİS CV.lerinin ilk sayfası ve güncel beyanı
  • TUBİTAK kapsamında ise TUBİTAK Oluru
  • Kullanılan araç bileti
  • Görevlendirme yurtdışı ise; Davet mektubunun Türkçe çevirisi ve bir başka öğretim üyesinin “Tercümesi uygundur” onayı

Yolluksuz/yevmiyesiz ve 7 günden az Dekanlık Oluruna tabi görevlendirmelerin en az 7 gün önce, ücret talep edilen uzun süreli ve Yönetim Kuruluna alınan görevlendirmelerin en az 60 gün önceden Bölüm aracılığıyla ilgili belgeler kontrol edilerek üst yazı ile Dekanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. (Gorevlendirme Talep Kontrol Listesi B-01) Görevlendirme İzlem Formunun görevlendirme dönüşünde göreve başlamalarda mutlaka doldurulup bölüme teslim edilmesi ve bölüm aracılığıyla Dekanlığa gönderilmesi gerekmektedir. (Görevlendirme İzlem Formu F-02)

Mal Bildirim İşlemleri

Mal Bildirim Formu dilekçe ile ad-soyad, birim ve bildirim dönemi belirtilen kapalı zarfta Dekanlığımıza bildirilmelidir. (Mal Bildirim Formu F-06)

Yıllık İzin Talebi

Yıllık izin formunun mutlaka adres belirtilerek doldurulup en az 1 (bir) hafta önce bölüm başkanlığına teslim edilmesi ve bölüm başkanlığı tarafından personel işleri birimine kalan izin gün takibi ile sistem girişinin yaptırılarak Dekanlığımıza onaylatılması gerekmektedir. (Yıllık İzin Formu F-03) Bölüme gönderilen izin dönüşlerinin mutlaka izin dönüşündeki gün doldurularak Dekanlığımıza gönderilmelidir. Acil durumlarda 1 (bir) haftadan kısa süre önce istenen yıllık izinlerde ilgili yıllık izin formunu mazeret bildirir bir dilekçe ile teslim etmelidir.

BAP Proje Teklifi

BAP Proje Teklifleri için dilekçe ve BAP Projesi Teklif Formunun (Bölüm Başkanı, Proje Yürütücüsü ve Dekan onaylı) Bölüme iletilir ve üst yazı ile bölümden Dekanlığımıza bildirildikten sonra Yönetim Kurulunda görüşülür. Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra BAP birimine gönderilir.

Akademik Teşvik

İki yılda bir oluşturulan Bölüm Akademik Teşvik Komisyonlarına belirtilen takvim dahilinde Akademik Teşvik Başvuruları iletilir. Komisyonlarca değerlendirilen başvurular, Rektörlüğe iletilmek üzere Dekanlığımıza gönderilir. Sonuçlar açıklandıktan sonra belirtilen takvim dahilinde ilgililer varsa itirazlarını Rektörlüğe iletmelidir.

Sağlık Raporu

Alınan sağlık raporları aynı gün içinde (e-mail ile de olabilir) Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığımıza bildirilmelidir.

Doğum, Evlilik, Babalık, Vefat İzinleri

Duruma ilişkin dilekçe ile Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığımıza bildirilmelidir.