Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi Ortak Diploma Programları


 

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi Arasında Biyoloji alanında Uluslararası Ortak Lisans Programı

 

İlgili program tek bir lisans diplomasına yönelik Dokuz Eylül Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) arasında “Biyoloji” alanında uluslararası düzeyde yürütülen ortak bir eğitim ve öğretim programıdır. Öğrenciler dönüşümlü olarak eğitimlerinin yarısını Türkiye’de, yarısını Azerbaycan’da görürler.

Programların Özellikleri

İki ülkede eğitim: İlgili ortak lisans programı, her iki taraftan öğrencilere, eşsiz bir deneyim sunmanın yanı sıra hızla ivme kazanan küreselleşmeye bağlı olarak günümüz şartlarına başarılı bir şekilde adapte olmayı temin edecektir. İlgili programa kayıt yaptırarak tamamlayan öğrenciler, iki ayrı ülkede ve üniversitede öğrenim görme avantajına da sahip olacaklardır. 

İki farklı kültür: Bu programlarda öğrenciler iki farklı kültürü yakından tanıyacaklardır. Öğrenciler bu programdaki kazanımlarına bağlı olarak Biyoloji alanında hem ulusal hem de uluslararası ölçekte büyük başarılara imza atabileceklerdir.

YÖK onaylı, kaliteli eğitim: Bu programdaki öğrenciler mezuniyet durumlarında her iki kurum tarafından ortaklaşa verilecek olan YÖK onaylı bir diplomaya sahip olacaklardır.

Eğitim Modeli: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi ile Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi arasında birlikte yürütülmekte olan uluslararası ortak lisans programının eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Öğrenciler Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans eğitimlerinin 1. ve 2. yıllarını Fen Fakültesi’nde, 3. ve 4. yıllarını ise Gence Devlet Üniversitesi Kimya-Biyoloji Fakültesi’nde göreceklerdir. Programın öğretim dili Dokuz Eylül Üniversitesinde Türkçe, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesinde Azerbaycan Türkçesidir. Yurtdışındaki ilgili kurumlardan mezun olan ve adı geçen ortak programa kayıt hakkı kazanan adayların Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitimlerine başlayabilmeleri için C1 (Türkçesi yeterlidir) veya B1 düzeyinde (Türkçesi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyini C1 düzeyine çıkarmak zorundadır) Türkçe Yeterlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekir. Gence Devlet Üniversitesinde öğrenime başlayabilmek için Azerice Dil Yeterlilik Sınavı sonucunda dil şartını sağlayamayan öğrenci için Gence Devlet Üniversitesi tarafından bir yıllık dil kursları düzenlenir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi & Gence Devlet Üniversitesi Kimya-Biyoloji Fakültesi Ortak Lisans Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi arasında ortak lisans programı anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi, Gence Devlet Üniversitesi Kimya-Biyoloji Fakültesi ile tek bir diplomaya yönelik ortak Biyoloji alanında lisans iş birliği yapılmıştır.

Bu program 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlayacaktır. T.C. Uyruklu öğrenciler programa ÖSYM tarafından yapılan TYT ve AYT sınav sonuçlarına göre SAY puanı ile alınacaktır. Yabancı Uyruklu öğrenciler programa Yurtdışı Öğrenci Kabulü Sınavı DEYÖS ile alınacaktır. Gence Devlet Üniversitesi’nden öğrencilerin programa alınma koşulları Gence Devlet Üniversitesi tarafından 01.05.2015 tarihli ve 125 sayılı “Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı ülkelerde, yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin Eğitimine Azerbaycan Cumhuriyetinde eğitim hukuku” mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Ortak lisans programı dahilinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için T.C. Uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjan 25 (yirmi beş) iken, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları için 15 (on beş) olarak belirlenmiştir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında bu programın 1. ve 2. sınıfları için yıllık öğrenim ücreti 15.000 TL’dir. Bu ücretlerde her yıl belirli artışlar olacak olup güz ve bahar dönemleri başında iki eşit taksit olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ödenecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İZMİR

Telefon: +90 (232) 301 85 02, +90 (232) 453 41 90, +90 (232) 301 95 30

Fax: (232) 453 41 88

E-mail: fen@deu.edu.tr