Staj


Staj Süresi En az 20 iş günü
Yaz Dönemi Staj Başlangıç Tarihi 08 Temmuz 2019
Yaz Dönemi Staj Bitiş Tarihi 14 Eylül 2019


Staj Süreci Akış Seması

  1. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ile birlikte staj yapamaz.
  2. Staja devam zorunludur. Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır ve sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.
  3. Staj başlangıcından önce stajını iptal etmek isteyen öğrenciler Ek.2 Öğrenci Stajı Bırakma Formunudoldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidirler.
  4. Staj başlangıcından sonra staja devam etmeyen öğrencinin stajı, Ek.3 Ayrılış Formu doldurularak sonlandırılır. Form “Kurum / Kuruluş Staj Yetkilisi” tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından aynı gün içinde Muhasebe Birimine teslim edilmeli ve Bölüm sekreterliği bilgilendirilmelidir.
  5. Staj başlangıç günlerinin haftanın ilk mesai günü (Pazartesi) olması gerekmektedir.