Staj


 

*Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu’nda Tarih ve Sayı Fakülte Sekreteri tarafından doldurulacaktır. Öğrenci Kimlik Bilgileri ve Staj Yapılacak Şirket/Kurum Bilgileri eksiksiz olarak girilecektir. Eğer stajınız karşılığında ücret alacaksanız Şirket/Kurum IBAN Numarası kısmı doldurulmalı aksi halde boş bırakılmalıdır. Öğrenci Adı Soyadı yazılmalı ve mavi tükenmez kalemle ıslak imza atılmış olmalıdır.

**Stajınız devam ederken Staj Defterinin “Yapılan Çalışmalar” kısmını günlük çalışmalarınızın özeti olacak şekilde doldurunuz. Vesikalık fotoğrafimza ve kaşelerin eksiksiz olması zorunludur.

***Staj rapor formatı için https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresini ziyaret ediniz.

  1. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ile birlikte staj yapamaz.
  2. Staja devam zorunludur. Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır ve sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.
  3. Staj başlangıcından önce stajını iptal etmek isteyen öğrenciler Ek.2 Öğrenci Stajı Bırakma Formunu doldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidirler.
  4. Staj başlangıcından sonra staja devam etmeyen öğrencinin stajı, Ek.3 Ayrılış Formu doldurularak sonlandırılır. Form “Kurum / Kuruluş Staj Yetkilisi” tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından aynı gün içinde Muhasebe Birimine teslim edilmeli ve Bölüm sekreterliği bilgilendirilmelidir.
  5. Staj başlangıç günlerinin haftanın ilk mesai günü (Pazartesi) olması gerekmektedir.

 

2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Staj Başlangıç Tarihi: 01.07.2024
Staj Bitiş Tarihi: 14.09.2024

2023 – 2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Evraklarının Fakülteye Teslimi için Başlangıç ve Bitiş Tarihleri :

Staj İşlemleri Başlangıç Tarihi: 18.03.2024
Staj İşlemleri Bitiş Tarihi: 13.06.2024

 

NOT: Süreç şimdilik Sakai üzerinden yürütülecektir. Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonunuz ile iletişime geçiniz. Güncel duyurular için bu sayfayı takip ediniz.