DEU Bilgilendiriyor – 10


DEU Bilgilendiriyor – 10 – Canlı Konferanslar Dizisi (06.05.2020 Çarşamba)


15:30–16:10: Prof. Dr. Aylin Alın – Üstel Artış COVID-19 ve Sosyal Mesafelendirme

Özet: Bu konuşmada, üstel artışın ne olduğu ve COVID-19 salgını ile ilişkisi tanımlanmaktadır. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten 5 Mayıs tarihine kadar olan günlük toplam vaka sayılarının dağılımı incelenerek, üstel artışın hızını belirten büyüme oran değerinin ne olduğu açıklanmaktadır. Türkiye’deki vakaların günlük büyüme oranları incelenmektedir. Salgınların yayılma hızını gösteren enfekte etme oranı (R0), bu değerin üstel artışda etkisi ve salgının control altına alınmasında ne kadar etkili olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca, sosyal mesafenin salgının control altına alınmasına etkisi R0‘ın değişik değerlerine göre simülasyon çalışması ile örneklendirilmektedir.

Video

Fotograflar: