Sıkça Sorulan Sorular: Fakülte Hakkında…


 1. Fen Fakültesinin Bulunduğu Tınaztepe Kampüs Çevresinde Devlet Yurdu ya da Özel Yurt Var mı?

  Devlet Yurdu müracaatları Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) yapılacaktır. KYK’ya ait Buca’da kız – erkek ve karma olarak yurtlar bulunmaktadır. Yurtlar kampüse yakındır. Devlet Yurtları ile ilgili ayrıntılı bilgi KYK’nın web sitesinden alınabilir. Ayrıca kampüs çevresinde çok sayıda özel yurt da bulunmaktadır.

 2. Kampüse Ulaşım Ne Şekilde Sağlanmaktadır?

  Kampüs içerisine sabah saatlerinde Bornova, Karşıyaka, Balçova ve Üçyol’dan ESHOT otobüsleri mevcuttur. Gün içerisinde Şirinyer Aktarmadan kalkan 878 nolu ESHOT otobüsü sürekli kampus içerisine girmekte olup ayrıca kampus girişinde hem ESHOT hem de Dokuz Eylül Üniversitesi ring araçları mevcuttur.

 3. Hazırlık Eğitim Süresi ve Eğitim Yeri Neresidir?

  Fakültemiz bölümlerinden Biyoloji Bölümünün hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bilgisayar Bilimleri Bölümümüzde ise isteğe bağlı hazırlık bulunmaktadır. Diğer bölümlerimizde hazırlık eğitimi zorunlu olup ilk yıl Fakülteye yapılan kayıt işlemlerine müteakip olarak otomatik olarak hazırlık eğitimi kaydı da yapılmış olur. Hazırlık eğitimi en fazla 2 sene olup 2. sene harç yükümlülüğü gelmektedir. 2 sene sonunda başarılı olamayanların kaydı silinir. Ayrıca her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, azami süre (hazırlık hariç 7 yıl) sonunda başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir.

 4. Fakültenizde Öğretim Üyesi – Öğrenci İletişimi Nasıldır?

  Öğrencilerimiz gerek öğretim üyeleri ile direkt temasa geçerek, gerekse ilgili koordinatörlerle yaptıkları toplantılarda sorun ve önerilerini iletebilmektedirler. Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere danışman öğretim üyesi ataması yapılır. Danışman öğretim üyesi, öğrencilere akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak biçimde yol gösterir.

 5. Muafiyet Sınavları Ne Zaman Yapılır?

  Zorunlu hazırlık eğitimi alınıp alınmayacağını belirleyecek olan hazırlık muafiyet sınavları en geç Eylül ayı başında belirlenir ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sitesinde yayınlanır.

 6. Kayıt işlemleri için Ne Zaman Ne Yapılması Gerekir?

  Fakültemize ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olan öğrencilerimiz, ilk önce Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olan öğrenci numaralarını öğrenmeleri gerekir. Üniversitemiz web sayfasında “İlk Kayıt İşlemleri” sekmesinden (kullanıcı adı: Öğrenci Numarası; kullanıcı şifresi: **/**/**** Doğum Tarihi) ön kayıt işlemlerini yaptıktan sonra kayıt için istenen evraklarla birlikte belirtilen tarih aralığında Fakülte Öğrenci İşlerinde kayıtlarını tamamlayabilirler. e–Devlet üzerinden kayıt yaptırmayı tercih edenler ise kayıt için istenen evrakları eğitimin başladığı ilk hafta içerisinde Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edebilirler.

 7. Not Sistemi ve Diğer Mevzuatlar Hakkında Detaylı Bilgiye Nereden Ulaşılabilinir?

  Aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.
  http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=114&lang=tr

 8. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Vermiş Olduğu Burslar Nelerdir?

  Burs (karşılıksız burs) – Öğrenim Kredisi (karşılıklı burs) – Katkı Kredisi (karşılıklı burs)
  A) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kimlere burs vermektedir? Burs, Öğrenim ve Katkı Kredileri, T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi, Yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir.
  B) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu Burs hakkında nereden bilgi edinelebilir? Gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://yurtkur.gsb.gov.tr/#
  İlimizde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı olarak faaliyet gösteren öğrenci yurdu listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://yurtkur.gsb.gov.tr/Directorate.aspx

 9. Yurt Dışı Değişim Programları Hakkında Nereden Bilgi Alınabilir?

  Erasmus Üniversitemiz Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programında (ERASMUS) yer almaktadır. Bu program kültürler arası etkileşim anlamında öğrenci ve akademisyenlere önemli katkıda bulunmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde kurulan Erasmus Koordinatörlüğü, program çerçevesinde yurtdışına gönderilecek öğrenci ve personelin başvurusu, seçimi, değerlendirilmesi ve gerekli belgelerin düzenlenerek yararlanıcının gitmeye hazırlanması için her türlü desteği vermektedir. Farabi/Mevlana Değişim Programları Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Üniversitemiz web sayfasından Uluslararası ofis birimine ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz.

 10. Kümülatif Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

  Harf Notu Katsayıları

  AA BA BB CB CC DC DD FD FF
  4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

  Örnek: FSH 0001 İletişim Becerileri (D: 2, U: 0, L: 0, AKTS: 2) desinden AA notu alan bir öğrenci için
  Kredi Başarı Notu=Harf Notu Katsayısı*Kredi formülü ile 4*2=8 olarak hesaplanır.
  Her ders için hesaplanacak kredi başarı notu toplamı, o ana kadar alınmış olan derslerin kredi toplamına bölünerek Kümülatif Not Ortalaması bulunur.

 11. Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi (Transkript) Nasıl Alabilirim?

  Fakültemize ilk kayıt işlemlerini/web kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz e-Devlet üzerinden ve Üniversitemiz web sayfasında bulunan DEBİS (http://debis.deu.edu.tr/debis.php) sekmesinden belge talep müracaatlarını yapabilirler. DEBİS üzerinden belge talebinde bulunan öğrenci talebin ertesi günü yine DEBİS (http://debis.deu.edu.tr/debis.php) üzerinden “Yüklenen Belgeler” sekmesinden e-imzalı olarak alabilirler.

 12. Ders Muafiyet Başvuruları Nasıl Yapılabilir?

  Fakültemize kayıt olan öğrencilerimiz daha önceden bir Yükseköğretim programında okumuşlarsa, eğitim aldıkları Fakülte/Yüksekokul tarafından onaylanmış öğretim planı, ders içerikleri ve not durum belgesi (Transkript) ile hangi derslerden muafiyet istediklerini belirten dilekçe ile birlikte eğitime başladıkları ilk yıl eğitim öğretim başladığı ilk hafta içerisinde Fakültemiz Evrak Kayıt bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 13. Öğrenime Ara Verme İzni (Kayıt Dondurma ) İşlemi Nasıl Yapılabilir?

  Fakültemize kayıt olan öğrencilerimizden öğrenime ara verme izni talebinde bulunacak öğrencilerimiz her dönem başlangıcında ilk ay içerisinde öğrenime ara verme izni gerekçesini içeren evrakla (hastalık raporu, askerlik işlemleri, muhtarlık veya kaymakamlıklardan alınacak maddi imkansızlık belgesi) birlikte Fakültemiz Evrak Kayıt bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından elden yapılmalıdır. Başvuru süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 14. Derse Devam – Devamsızlık Hesaplaması Nasıl Yapılabilir?

  Teorik derslerin % 30’undan, uygulama derslerinin %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci mazereti olup olmamasına bakılmaksızın dersten başarısız sayılır. Örnek: 4+0 olan bir ders 4×14=56×0,30=16,8 eder 4+0 kredisi olan bir derse 17 saat devamsızlık eden öğrenci o dersten devamsız sayılır ve not durum belgesine FF olarak not işlenir.

 15. Çap Yandal Hakkında Nasıl Bilgi Edinilebilir?

  Fakültemiz tüm Bölümleri arasında ÇAP ve YANDAL (https://fen.deu.edu.tr/tr/cift-anadal-yandal/ ) bulunmaktadır. Detaylı bilgiyi ÇAP ve YADNAL koordinatörlerinden edinebilirsiniz.

 16. Mazeret Sınavlarına Girebilmem İçin Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

  Öğrencilerin ara sınavlarda geçerli bir mazereti olması durumunda (sağlık raporu ve yönetim kurulunun uygun göreceği diğer mazeret halleri) mazeretinin bitim tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde mazeretini belirtir belgeyle birlikte dilekçesini evrak kayıt bürosuna teslim etmesi durumunda mazeret sınavına girmeye hak kazanır. Sağlık Raporu vb. mazeretler devam/devamsızlık için geçerli değildir.

 17. Sınav Sonucuna Nasıl İtiraz Başvurusu Yapılabilir?

  Öğrenciler sadece maddi hata yönünden (toplama hatası) sınav açıklandıktan sonra beş iş günü içinde sınava itiraz edebilirler. Öğrenci işleri yetkilileri maddi hata olup olmadığını kontrol eder ve maddi hata tespit edilen öğrencilerin notları Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile düzeltilir.

 18. Yaz Öğretiminde Ders Alma Koşulları Nelerdir?

  Yaz öğretiminde öğrenci en çok 3 (üç) ders alabilir. Diğer üniversite veya üniversitemizin diğer fakültelerinden yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler; almak istedikleri derse ait ders içerikleri ile beraber Fakültemizdeki yaz okulu başlangıç tarihine kadar dersi veren öğretim üyesine başvurarak onay almak zorundadır. Ders içeriği ve kredisi tutmayan dersler yaz öğretiminde alınamaz. Yaz okuluna ilişkin mevzuata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=144&lang=tr

 19. Önlisans Diploması Alabilme Koşulları Nelerdir?

  Fakültemiz öğrencileri bölüm öğretim planlarının ilk dört yarıyılındaki tüm derslerini tamamlar ve kaydını sildirmek ister ise öğrencinin talep etmesi durumunda önlisans diploması verilir.

 20. Mezun Olma Koşulları Nelerdir?

  Fakültemiz öğrencilerinin mezun olabilmeleri için kümülatif ortalamalarının 2 olması ve bölüm öğretim planlarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlaması zorunludur. Bu şartları sağlamış olan öğrencilerimiz Fakültemiz web sayfasında (https://fen.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/DEU_FF_Mezuniyet_Ilisik_Kesme_Dilekcesi.pdf) bulunan ilişik kesme belgesiyle birlikte yapacak oldukları başvuruyu müteakip 2 gün içerisinde Geçici Mezuniyet Belgelerini alabilirler.

 21. Staj Hakkında Gerekli Bilgiler Nereden Alınabilir?

  Fakültemizin Bilgisayar Bilimleri Bölümü, İstatistik Bölümü ve Kimya Bölümünde staj zorunlu iken Biyoloji Bölümü, Fizik Bölümü ve Matematik Bölümünde staj zorunlu değildir. Öğrencilerimiz stajla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirler.
  http://fen.deu.edu.tr/tr/staj

 22. Yatay Geçiş/Ek Madde 1 – Merkezi Puanla Yatay Geçiş Hakkında Nasıl/Nereden Bilgi Alınabilir?

  Yatay geçişlere ilişkin başvuru tarihleri ve istenen belgelerle ilgili olarak her yıl haziran ayına kadar Fakültemiz web sayfasında duyurular yapılmakta olup yatay geçişlere ilişkin esaslara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  http://ogrenci.deu.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=106&lang=tr