Değerli Öğrencilerimiz, üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, “Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi” Dokuz Eylül Bilgi Sistemi (DEBIS) üzerinden ANKETLER bölümünde 10 Haziran 2021 tarihi itibariyle önlisans ve lisans öğrencileri için uygulamaya alınmıştır. Gönüllülük esasına göre doldurulacak olan “Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi” 30 Haziran 2021 tarihine kadar uygulamada kalacaktır. Öğrencilerimizin değerli görüş ve düşüncelerinden elde edilecek veriler, üniversitemizin her alanda daha iyi eğitim ve hizmet verebilmesi için planlanacak iyileştirmelere önemli katkılar sağlayacaktır. Ankete katılımınızı rica ederiz.