Staj


Staj Süresi En az 20 iş günü
Yaz Dönemi Staj Başlangıç Tarihi 08 Temmuz 2019
Yaz Dönemi Staj Bitiş Tarihi 07 Eylül 2019

 1. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ile birlikte staj yapamaz.
 2. Staja devam zorunludur. Mazeretli / mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır ve sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.
 3. Staj başlangıcından önce stajını iptal etmek isteyen öğrenciler Ek.2 Öğrenci Stajı Bırakma Formunudoldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidirler.
 4. Staj başlangıcından sonra staja devam etmeyen öğrencinin stajı, Ek.3 Ayrılış Formu doldurularak sonlandırılır. Form “Kurum / Kuruluş Staj Yetkilisi” tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından aynı gün içinde Muhasebe Birimine teslim edilmeli ve Bölüm sekreterliği bilgilendirilmelidir.
 5. Staj başlangıç günlerinin haftanın ilk mesai günü (Pazartesi) olması gerekmektedir.

 • Debis Login:

  User Account:   @
  Password:  

   

   

 • Debis Girişi

  Kullanıcı:   @
  Şifre:

   

  DEBİS Öğrenci Şifre Değiştirme Arabirimi

  Unutulan DEBİS Personel Şifre için Kampüs Bilgi İşlem birimine gitmeniz gerekmektedir.