Tarihçe


20.07.1982 tarihinde 41 SKHK ile Fen-Edebiyat Fakültesi olarak kurulan Fakülte, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin adı Fen Fakültesi olarak 30.06.2010 tarih ve 27627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak değiştirilmiştir. İlgili tarihten itibaren Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümleri ile eğitime devam etmektedir. Tüm bilim dalları için çok önemli olan temel bilimleri içeren Fen Fakültesinin tüm bölümleri her yıl %100 kapasite ile öğrenci kabul etmektedir.  Bölümlerde yalnızca lisans eğitimi verilmek ile kalınmayıp, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, Biyoteknoloji, Fizik, İstatistik, Kimya, Matematik, Veri Bilimi Lisans Üstü programlarında Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimleri de verilmektedir. Fen Fakültesi bünyesinde 2 konferans salonu, 19 derslik, 4 tanesi bilgisayar donanımlı olmak üzere, araştırma ve öğrenci kullanımı için toplam 36 laboratuvarı bulunmaktadır.  Temel bilimdeki gelişmeleri sürekli takip eden aktif öğretim elemanı kadrosuna sahip Fen fakültesinde veri mühendisliği, akıllı sistemler, karar destek sistemleri, botanik, genel biyoloji, moleküler biyoloji, zooloji, atom ve moleküler fizik, yoğun madde fiziği, kristalografi, istatistiksel fizik, uygulamalı istatistik, veri madenciliği, teorik istatistik, risk analizi, yöneylem araştırması, organik kimya, fizikokimya, analitik kimya, matematiksel mantık, cebir ve sayılar teorisi, geometri ve uygulamalı matematik gibi alanlarda ulusal ve uluslararası araştırmalar ve projeler yürütülmektedir. Bölümlerin öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği için ERASMUS programı kapsamında Almanya, Belçika, İspanya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan’da çeşitli Üniversiteler ile anlaşmaları bulunmaktadır.