Fakülte Seminerleri – 5


Fakülte Seminerleri – 5 (08.11.2019 Cuma)


15:00–17:30: Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler – Zaman Yönetimi

Özet: Zaman yönetimi seminerinde, katılımcıların iş ve özel yaşamındaki etkinlik ve sorumlulukları kendi isteklerinize göre planlama, aynı zamanda planlamayı yaparken belirli zaman dilimlerinde hedefe ulaşmak için alışkanlık oluşturma yöntemleri konusunda ipuçları verme hedeflenmektedir. Sunum içeriğinde zamanın anlamı, zaman tuzakları, zaman yönetimi, zaman yönetimi aşamaları ve zaman yönetimi becerileri yer almaktadır.

Seminerde interaktif yöntemlerle kişisel ve çalışma yaşamındaki zaman yönetimi engelleri belirlenmiş ve katılımcıların kendi zaman matrislerini oluşturarak öncelikleri belirlemeleri sağlanmıştır. Zaman tuzakları içinde sıklıkla hatalı düşünme, dağınık çalışma ortamı, TV ve mobil cihaz bağımlılığı, işkoliklik, acelecilik, telefon görüşmeleri, yetki devrinde bulunmama, unutkanlık ve toplantı yönetimi konuları ele alınmıştır. Zaman yönetimin yararları ve günlük zaman yönetimi ipuçlarından bahsedilmiştir. Zaman yönetimin aşamaları tartışılmış ve zaman yönetimi becerileri ile katılımcıların planlama, önceliklendirme, amaç oluşturma, karar verme, odaklanma, kendinin farkında olma, kendi kendini motive etme, yetki devri, stresle baş etme ve organizasyon açısından farkındalıkları sağlanmaya çalışılmıştır.

Vidyo:

Fotograflar: