İdari ve Mali İşler


Adnan DİKER
İdari ve Mali İşler
Telefon: +90 232 301 85 19

İş Akışları

  • Depoda bulunan malzemeler taşınır istek birimlerince KBS üzerinden demirbaş veya sarf malzemesi ayırt edilmeden bölüm sekreterliğince istek yapılarak taşınır kayıt yetkilisine istek yapılır. Taşınır kayıt yetkilisi bu yapılan istekleri depodaki malzemelerin durumuna göre karşılar.(Manuel olarakta Malzeme istek formu düzenlenerek isteyen birim, birim sorumlusu, taşınır kayıt yetkilisi ve son olarak Fakülte Sekreteri bur formu imzalar ve malzeme isteği depodan karşılanır. Depoya kesinlikle akademik personel veya herhangi bir idari personel alınmaz. (Taşıma işlerini yapacak hizmetli personel haricinde)
  • Akademik ve idari personel tarafından istenen demirbaşlar bölüme dilekçe verilerek bölüm üst yazısı ile Dekanlık makamına yazılır. Bu istenilen demirbaşlar depoda mevcut ise karşılanır depoda mevcut olmayan malzemeler Rektörlük ilgili makamına yazılarak istenir.
  • Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi veya TUBİTAK tarafından yapılan çalışmalara istinaden alınan sarf ve demirbaşlara ait mal alım kabul tutanağı firma tarafından kaşelenerek ilgili hocanın ıslak imzası alınarak mal alım kabul tutanağı koordinasyon birimine gönderilir. (Kesinlikle satın işlemine işlemine karışılmaz )
  • Bu yapılan işlemlerden sonra gelen faturanın içeriği demirbaş veya sarf malzemeleri sınıflarına ayrılarak taşınır işlem fişi düzenlenir ve koordinasyon birimine gönderilir.

Döner Sermaya Hakkında Yönetim Kurulu Kararları

1219 sayılı Yönetim Kurulunun Döner Sermaye ile ilgili Kararları


Protokol

Örnek Protokol Dosyası

 

Döner Sermaye Kesinti Oranları

Senato Kararı Yönerge Değişikliği

ÜYKK – Araç Gereç Kesintisi

 

Döner Sermaye Yönergesi