Fakülte Seminerleri – 3


Fakülte Seminerleri – 3 (04.10.2019 Cuma)


15:00–17:30: Doç. Dr. Neslihan Günüşen – Stres Yönetimi

Özet: Stres; birey ve çevrenin karşılıklı olarak birbirini etkilediği bir süreç içerisinde, bireyin çevresel uyarıcıları tehdit olarak algıladığı ve kendisinin sahip olduğu özelliklerin üzerinde beklentilerle karşılaştığında ortaya çıkan hoş olmayan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Stres kişinin uyumunu bozabilir. Olay ve durumların zorlama potansiyeli kişiden kişiye değişir. Organizmanın durumu, kişinin daha önceki deneyimleri, çevrenin stres kaynağını kabul biçimi, başa çıkma biçimleri kişinin tepkisini belirler. Başa çıkma terimi, bireyin kendisi için stres verici olaya karşı direnmesini belirten ve stres süreci içine yerleştirilen önemli bir olguyu tanımlamaktadır. Başa çıkma, kişinin kaynaklarını aşan ve tüketen, içsel ve dışsal stres kaynaklarının uyandırdığı duygusal gerilimi azaltmak, tolere etmek veya en aza indirmek için gösterilen çabalardır. Başa çıkma kaynaklarını; bireyin problem çözme becerileri, kişilerarası ilişkilerdeki becerileri, olumlu benlik kavramı ve sosyal destekler oluşturur. Başa çıkma tarzları bireyin belli durumlarda genellikle kullandığı ya da benzer durumlarda zaman içinde tekrarladığı başa çıkma yöntemlerini kapsar. Bunlar aynı zamanda kişinin tercihlerinin, dolaylı olarak da inançlarının ve değerlerinin yansımasıdır. Yaşam içinde stresle başa çıkma öğrenilmiş bir davranıştır ve birey ya da duruma göre değişiklik gösterir. Etkin baş etme biçimini kullanan bireyler; kaçınıcı davranış göstermez, gerçeklerle yüzleşir, problemleri çözümlenebilir bir tarzda yeniden tanımlar, alternatifler düşünür, açık ve karşılıklı iletişimi sürdürür, önerildiğinde de yardım alır, atılgan davranış özellikleri gösterir, mevcut kaynakları kullanır.

Fotograflar: