Fakülte Seminerleri – 2Fakülte Seminerleri – 2 (27.06.2019 Perşembe)


09:30–10:30: Prof. Dr. Halil Oruç – Fibonacci Sayıları

Özet: Bu genel seminerde, Fibonacci sayılarının tarihsel gelişimi verip, doğada bulunan örneklerinden bahsediyoruz. Altın oranı ayrıntısıyla inceleyip, Fibonacci sayılarının üreteç fonksiyonu üzerinde duruyoruz. Fibonacci matrisini ve buradan elde edilen özdeşlikler buluyoruz. Son olarak Zeckhendorf Teoremi ve uygulamalarını inceliyoruz.

Fotograflar:


10:45–11:45: Doç. Dr. Kerem Canlı – 21. Yüzyılda Sağlıklı Beslenme

Özet: Gezegenimiz yaklaşık 4 milyar yıldır canlılığa ev sahipliği yapmaktadır. Canlıların birbiri ile denge içinde geçirdiği milyarlarca yıldan sonra İnsan türü aşırı çoğalarak artık ekosistemin kendini yenileyebilme hızının yetemediği, yani gezegenimizin canlılığa yetemediği bir sürece sürüklenmesine sebep olmuştur. 8 milyara yaklaşan insan nüfusu ve sanayileşme nedeniyle oluşturulan yapay tüketiciler nedeniyle insan türünün devamı için en büyük tehdit doğal kaynakların yetersizliğidir. Bu nedenlerle 21. yüzyılda sağlıklı beslenme tüm insanlığın en önemli konularından biri olmuştur. Yeterli beslenme bir bireyin hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerle almasını ifade ederken, dengeli beslenme tüm biyolojik reaksiyonlar göz önüne alındığında ihtiyaç duyulan tüm maddelerin yani proteinlerin, yağların, karbonhidratların, vitaminlerin ve minerallerin besinlerle alınabilmesi anlamına gelmektedir. Sağlık için yeterli ve dengeli beslenebilmeli, aynı zamanda hayatımızı tehdit edebilecek mikroorganizmaları ve toksin maddeleri barındırmayan gıdaya ulaşabilmeliyiz. 8 milyar insanı dengeli besleyebilecek kaynaklara sahip olmadığımız için endüstrileşmiş tarım ile birlikte insanların yeterli beslenmesini sağlayabilecek enerjiye ulaşması mümkün olmakta ancak nüfusun çok büyük bir bölümü dengeli beslenememektedir. Özellikle şehir yaşamında her birey birçok maddenin eksikliğini yaşamakta ve bu nedenle sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Her vitamin, her mineral vücudumuzun düzgün çalışması için gerekmekte ve her birinin eksikliği başka başka sorunlara yol açmaktadır. Aynı zamanda gıdaların şehir yaşamı içerisinde dayanıklılığını arttırma telaşı ve gıdaların uygun olmayan şartlarda uzun süre beklemesi nedeniyle basit gıda zehirlenmelerinden ölüme varıncaya kadar çeşitli sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır. 21. yüzyılda yaşayan bir insan olarak tamamen sağlıklı beslenmemiz mümkün olmasa da bu seminerde eksiklik semptomları, bu eksikliklerin hangi gıdalar ile azaltılabileceği ve gıda güvenliği konusunda alabileceğimiz bireysel tedbirler üzerinde durulacaktır. İnsanlığın nüfusu uzun vadede azalmadıkça sağlıklı beslenmek mümkün olmamakla birlikte yarı-sağlıklı şekilde bu dönemi geçirebilmek bireysel özen ile mümkündür.

Fotograflar: