Çift Anadal / Yandal


Çift Anadal Yapılabilen Bölümler Tablosu

ÇAP Programları Güncellemesi (02/02/2024)

Bölüm

Bölümde Çift Anadal Yapabilecek Öğrenciler

Önşart

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

·         Biyoloji Bölümü öğrencileri

(Biyoloji Bölümü Öğrencileri için Bilgisayar Bilimleri ÇAP Öğretim Planı)

.          Fizik Bölümü öğrencileri

(Fizik Bölümü Öğrencileri için Bilgisayar Bilimleri ÇAP Öğretim Planı)

.          İstatitik Bölümü öğrencileri

(İstatistik Bölümü Öğrencileri için Bilgisayar Bilimleri ÇAP Öğretim Planı)

.          Kimya Bölümü öğrencileri

(Kimya Bölümü Öğrencileri için Bilgisayar Bilimleri ÇAP Öğretim Planı)

.          Matematik  Bölümü öğrencileri

(Matematik Bölümü Öğrencileri için Bilgisayar Bilimleri ÇAP Öğretim Planı)

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

Biyoloji Bölümü

·         Kimya Bölümü öğrencileri

(Kimya Bölümü Öğrencileri İçin Biyoloji ÇAP Öğretim Planı)

·         Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri

(Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğrencileri için Biyoloji Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

.        Fizik Bölümü Öğrencileri 

(Fizik Bölümü Öğrencileri için Biyoloji Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

 .       Hemşirelik Bölümü Öğrencileri 

(Hemşirelik Bölümü Öğrencileri için Biyoloji Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

Fizik Bölümü

·         Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri

(Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğrencileri için Fizik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Biyoloji Bölümü öğrencileri

(Biyoloji Bölümü Öğrencileri için Fizik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Kimya Bölümü öğrencileri

(Kimya Bölümü Öğrencileri için Fizik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Matematik Bölümü öğrencileri

(Matematik Bölümü Öğrencileri için Fizik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         İstatistik Bölümü öğrencileri

(İstatistik Bölümü Öğrencileri için Fizik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

Kimya Bölümü

·         Biyoloji Bölümü öğrencileri

(Biyoloji Bölümü Öğrencileri için Kimya Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

.          Fizik Bölümü öğrencileri

(Fizik Bölümü Öğrencileri için Kimya Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

Matematik Bölümü

·         Fizik Bölümü öğrencileri

(Fizik Bölümü Öğrencileri İçin Matematik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         İstatistik Bölümü öğrencileri

(İstatistik Bölümü Öğrencileri İçin Matematik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri

(Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğrencileri İçin Matematik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Kimya Bölümü öğrencileri

(Kimya Bölümü Öğrencileri İçin Matematik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Biyoloji Bölümü öğrencileri

(Biyoloji Bölümü Öğrencileri İçin Matematik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

İstatistik Bölümü

·         Matematik Bölümü öğrencileri

(Matematik Bölümü Öğrencileri için İstatistik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Biyoloji Bölümü öğrencileri

(Biyoloji Bölümü Öğrencileri için İstatistik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri

(Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğrencileri için İstatistik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Fizik Bölümü öğrencileri

(Fizik Bölümü Öğrencileri için İstatistik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

·         Kimya Bölümü öğrencileri

(Kimya Bölümü Öğrencileri için İstatistik Bölümü ÇAP Öğretim Planı)

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

 

Yandal Yapılabilen Bölümler Tablosu

Bölüm

Bölümde Yandal Yapabilecek Öğrenciler

Önşart

Bilgisayar Bilimleri Bölümü

(Yandal Programı)

·         Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile aynı puan türünden (MF-1) öğrenci alan bölümlerin öğrencileri

 

Biyoloji Bölümü

(Yandal Programı)

·         Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri

·         Kimya Bölümü öğrencileri

Öğrenci Anadal programının ilgili sınıfında başarı sırası itibari ile en üst %20’de bulunmalıdır.

 

Fizik Bölümü

(Yandal Programı)

·         Denizcilik Fakültesi öğrencileri

·         Eğitim Fakültesi öğrencileri

·         Fen Fakültesi öğrencileri

·         Mühendislik Fakültesi öğrencileri

Öğrenci İngilizce Hazırlık Eğitimini başarıyla tamamlamış veya İngilizce Hazırlık Eğitiminden muafiyetini

belgelemelidir.

Kimya Bölümü

(Yandal Programı)

·         Biyoloji Bölümü öğrencileri

·         Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri

·         Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri

Öğrenci Anadal programının ilgili sınıfında başarı sırası itibari ile en üst %20’de bulunmalıdır.

 

Matematik Bölümü

(Yandal Programı)

Yandal programına Dokuz Eylül Üniversitesi’nin aşağıdaki bölümlerindeki lisans öğrencileri başvurabilirler:

Buca Eğitim Fakültesi

            Almanca Öğretmenliği

            Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

            Biyoloji Öğretmenliği

            Coğrafya Öğretmenliği

            Fen Bilgisi Öğretmenliği

            Fizik Öğretmenliği

            Fransızca Öğretmenliği

            Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)

            İlköğretim Matematik Öğretmenliği

            İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

            Kimya Öğretmenliği

            Matematik Öğretmenliği

            Okul Öncesi Öğretmenliği

            Özel Eğitim Öğretmenliği

            Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)

            Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

            Sınıf Öğretmenliği

            Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

            Tarih Öğretmenliği

            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

            Türkçe Öğretmenliği

Denizcilik Fakültesi

            Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)

            DenizcilikBilgisayar Bilimleri Bölümü ile aynı puan türünden (MF-1) öğrenci alan öğrenciler İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)

            Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce)

            Lojistik Yönetimi (İngilizce)

Edebiyat Fakültesi

            Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

            Arkeoloji

            Arkeoloji (İÖ)

            Dilbilim

            Felsefe

            Karşılaştırmalı Edebiyat

            Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

            Müzecilik

            Psikoloji

            Sosyoloji

            Sosyoloji (İÖ)

            Tarih

            Tarih (İÖ)

            Türk Dili ve Edebiyatı

Fen Fakültesi

            Bilgisayar Bilimleri

            Biyoloji

            Fizik

            İstatistik

            Kimya

            Matematik (İngilizce)

Güzel Sanatlar Fakültesi

            Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

            Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu)

            Film Tasarım ve Yazarlık

            Film Tasarım ve Yazarlık (KKTC Uyruklu)

            Film Tasarım ve Yönetmenliği

            Fotoğraf

            Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

            Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu)

Hemşirelik Fakültesi

            Hemşirelik

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

            Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)

            Ekonometri

            Ekonometri (İÖ)

            Ekonometri (KKTC Uyruklu)

            İktisat

            İktisat (İÖ)

            İşletme

            İşletme (İÖ)

            Kamu Yönetimi

            Kamu Yönetimi (İÖ)

            Maliye

            Maliye (İÖ)

            Yönetim Bilişim Sistemleri

İlahiyat Fakültesi

            İlahiyat

            İlahiyat (İÖ)

İşletme Fakültesi

            İktisat (İngilizce)

            İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)

            İşletme (İngilizce)

            İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)

            Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

            Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

            Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli)

            Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce)

Mimarlık Fakültesi

            Mimarlık

            Şehir ve Bölge Planlama

Mühendislik Fakültesi

            Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

            Çevre Mühendisliği

            Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

            Endüstri Mühendisliği

            İnşaat Mühendisliği

            İnşaat Mühendisliği (İÖ)

            Jeofizik Mühendisliği

            Jeoloji Mühendisliği

            Maden Mühendisliği

            Makine Mühendisliği

            Makine Mühendisliği (İÖ)

            Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

            Tekstil Mühendisliği

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

            Gastronomi ve Mutfak Sanatları

            Turizm İşletmeciliği

Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

            Gastronomi ve Mutfak Sanatları

            Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

            Uluslararası Ticaret

Tıp Fakültesi

Veteriner Fakültesi

  • Öğrenci Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunmalıdır.
  • Yandal için başvuracak öğrenci İngilizce muafiyet belgesine sahip olmalıdır.

İstatistik Bölümü

(Yandal Programı)

·         İstatistik Bölümü ile aynı puan türünden öğrenci alan bölmülerin öğrencileri

Öğrenci, İngilizce dersleri alabilecek düzeyde İngilizce bilgisi olduğunu “DEÜ Hazırlık

muafiyet belgesi” veya eşdeğer kabul edilen dil belgesini getirerek belgelemek zorundadır.

Fakültemiz Yandal Öğretim Planları

Yandal Öğretim Planı güncellemesi (22/12/2023) – (Fizik – Kimya – Matematik)