Fakülte Seminerleri – 1


Fakülte Seminerleri – 1 (20.06.2019 Perşembe)


09:30–10:30: Prof. Dr. Aylin Alın – İstatistiksel Öğrenme

 

Özet: İstatistiksel öğrenme; makine öğrenme yöntemlerine karşı ortaya çıkan, istatistiksel yöntemleri ve belirsizlik bilgisini öne çıkaran bir alandır. İstatistiksel öğrenme yöntemlerini kullanarak kişinin alışveriş geçmişine bakarak yeni ürün önerileri getirilebilir, yaşı ve eğitim durumuna göre maaşı tahmin edilebilir, gen ekspresyon değerleri analiz edilerek bir hücrenin kanserli olup olmadığı tahmin edilebilir veya bir ilacın konsantrasyon düzeyleri tahmin edilebilir. İstatistiksel öğrenme yöntemleri temel olarak “Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme Yöntemleri” olarak sınıflanmaktadır. Bu seminerde denetimli ve denetimsiz istatistiksel öğrenme yöntemleri arasındaki fark açıklanarak, doğrusal regresyon yönteminden başlayarak uygulamalı bilimlerde sık kullanılan önemli denetimli istatistiksel öğrenme yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Fotograflar:


10:45–11:45: Doç. Dr. Ümit Akıncı – Kaos: Karmaşanın Ardındaki Örüntüler

 

Özet: Günlük yaşamda, bilimsel kavramların çoğu yanlış kavramlarla eşleştirilir, tıpkı “kaos” ile “karmaşa” kavramlarının günlük yaşamda hep yan yana olması gibi. Bunun sebebi büyük ölçüde, bilim jargonu dahilinde iyi tanımlanmış olan kavramların, günlük yaşam içerisinde daha esnek ve belirsiz tanımlanmış olmasındandır. Bu seminerin ana eksenini “kaos” ile “karmaşa” kavramları arasındaki ilişki oluşturmaktadır. “Kaos” teorisi ne ile ilgilidir ve “karmaşa” bu teorinin neresindedir?” sorusu, seminerin ana sorusu olacaktır.

Gerek günlük yaşamımızda, gerekse bilimsel teorilerimizde ve deneylerimizde “karmaşa” ve “düzen” karşımıza neredeyse aynı sıklıkla çıkar. Bilim, görünenin ardındaki görünmeyeni ortaya koymak yoluyla doğayı ve evreni anlama çabasından ibaret olduğuna göre, karmakarışık görünenin ardına bakmak bilimsel faaliyetin tam da kendisidir. Karmaşanın ardındaki düzenin gözler önüne serilmesinde de kaos teorisi önemli bir yere sahiptir.

Bu konuşmada, istatistik fizik dalının kısa bir tanıtımı verilerek fizik dışındaki bilim dalları ile etkileşimine değinilecektir. Bu etkileşimin bir örneği olarak, grubumuzun da (csinss.org) çalışma konusunu teşkil eden spin sistemleri üzerinde durulacaktır. İstatistik fizik dahilindeki bir diğer geniş disiplinler arası açılıma sahip konu olan kaos konusuna dair temel kavramlar verilerek, “kaos ve karmaşa”, “kaos ve determinizm” gibi tartışmalara dair ana hatlara değinilecektir.

Fotograflar: