YDY Muafiyet Sınavı

Yayınlanma Tarihi: 09-09-2020

Üniversitemizin öğretim dili tamamen (%100) veya kısmen (%30) yabancı dil olan bölümlerine/programlarına yeni kayıtlanan öğrencilerimiz ve hazırlık sınıfında bir önceki akademik yıl başarısız olmuş öğrencilerimiz için yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 28-29-30 Eylül 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınav, 50 çoktan seçmeli sorudan (40 soru dil bilgisi ve kelime bilgisi; 10 soru okuma becerisi) oluşmaktadır. Muafiyet sınavına girecek adayların sınav günü, yer ve saat bilgileri http://www.ydy.deu.edu.tr/ adresindeki duyurular sekmesinde daha sonra ilan edilecektir.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi alacak öğrenciler yüz yüze yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavı’na girmeyecektir.