Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü Tarafından Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin İş Akışı Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 21-04-2021

Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü’nün ilgi yazısına istinaden özel gereksinimli öğrencilerin akademik uyarlama talepleri doğrultusunda, aşağıdak iş akışını takip etmeleri uygulanması uygun bulunmuştur.

Akademik Uyarlama Hizmeti İş Akışı

  1. Akademik Uyarlama Hizmeti Başvuru Formu öğrenci tarafından web sitesinden (www.engelsiz.deu.edu.tr) doldurulur.
  2. Engelsiz DEÜ Koordinatörlüğü tarafından ilgili Fakülteye/Yüksekokula/Enstitüye yollanır.
  3. İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü akademik danışmanı tarafından doldurulan form e-posta yoluyla Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğüne yollanır. engelsizdokuzeylul@deu.edu.tr
  4. Koordinatörlüğün incelemesinden sonra e-posta yoluyla Fakülteye/Yüksekokula/Enstitüye onay veya düzenleme talebi gönderilir.
  5. İlgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü akademik uyarlamanın son halini ıslak imzalı olarak Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğüne ve kurumundaki ilgili öğretim elemanlarına (özel gereksinimli öğrencinin derslerine giren öğretim elemanlarına) iletir.