Muhasebe


Canan DİKER
Muhasebe
Telefon: +90 232 301 85 42

E-mail:  fen.maliisl@deu.edu.tr

Telefon: +90 232 301 85 42


 

İş Akışları

Çocuk Yardımı Ödemesi
e-Devlet üzerinden çocuk yardımı ile ilgili gerekli alanlar doldurularak mutemete gönder seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.
Doğum Yardımı
T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün web sayfasından alınacak “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurulur. Bu belge ile birlikte anne-baba ve çocuğun kimlik fotokopileri ve Doğum raporunun muhasebe bürosuna teslim edilmesi gerekiyor.
Sendika Üyeliğine Giriş
İnternetten alınacak “sendika üyelik formu” evrakından 3 adet doldurularak Dekanlık evrak kayıt bürosuna teslim edilmesi gerekiyor.
Sendika Üyeliğinden Ayrılış
İnternetten alınacak “sendika istifa formu” evrakından 3 adet doldurularak Dekanlık evrak kayıt bürosuna teslim edilmesi gerekiyor.
Yabancı Dil Tazminatı Ödemesi
Dil tazminatı ödemesinden yaralanmak isteyen ilgili geçerli sınav evrağını dilekçe ile Dekanlığa teslim etmelidir.
Jüri Ödemesi
İlgilinin, “Doçentlik sınav jüri üyeleri ile Doktor öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör atama jürilerinde görev alan Öğretim Üyelerine ödenecek ücret” ile ilgili dilekçeyi doldurup Dekanlığa teslim etmesi gerekiyor.
Öğrenci Stajı
İlgili bölümden staj yapması uygun görülen öğrencinin hangi tarihler arasında, stajını nerede yapacağına dair “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formunun” doldurularak staj başlama tarihinden 10 gün önce Dekanlığa üst yazı ile bildirilmesi gerekiyor.
Aile Yardımı (Eş) Ödemesi
Aile yardımından yararlanacak olan ilgilinin eşi daha önceden çalışıyor ise çalıştığı kurumdan çalışamayacağına dair ya da ücretsiz izne ayrılacaksa konu ile ilgili evrak ile birlikte Dekanlığa dilekçe vererek müracaat etmelidir.
Aynı zamanda e-devlet üzerinden “Aile Bildirim Formu” doldurularak mutemete gönder seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor.
Yolluk Ödemeleri
İlgilinin görevlendirme sonucu kendisine ödenecek yolluk ücreti için gittiği ülke ya da şehir ulaşım giderlerini belgeleyecek olan bilet, ulaşım gideri makbuzu vb. evrakları muhasebe bürosuna teslim etmesi gerekiyor.
İlgili Makama
Kişinin aldığı “Maaş Tutarını Gösteren” resmi belge ya da “Maaşında Haciz Yoktur” belgesinin talebi için ilgilinin Dekanlığa dilekçe ile başvurması gerekiyor.