Fakülte Seminerleri – 13 (Online)Fakülte Seminerleri – 13 (08.10.2020 Perşembe)


Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez – Uzaktan Eğitimde Motivasyonu Yüksek Bir Öğrenci Olabilmek

Özet: Pandemi nedeniyle öğrenme ortamlarında ve öğrenme süreçlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Bu nedenle öğrencilerin başarılarını sağlamada ve sürdürmede motivasyonun etkisi daha belirgin hale gelmiştir. Bu sunumda ilk olarak motivasyon kaynaklarından, içsel motivasyonda belirleyici olan öz-belirleyicilik, akış, ilgi ve öz sorumluluk kavramlarından bahsedilmektedir. Motivasyonu sağlamak kadar sürdürmek de önemli olduğu için sunumda motivasyonu nasıl sürdürebileceğimizden bahsedilmektedir.

Video: