Mezuniyet Belgesi

Yayınlanma Tarihi: 21-06-2018

Fakültemiz bölümlerinde okuyup tüm derslerini başarmış olan öğrencilerimizin mezuniyet işlemlerinin başlatılabilmesi için

1 – İlişik Kesme Dilekçesi (Fakülte öğrenci işlerinden veya web sayfasından alabilirsiniz)

2 – Öğrenci kimlik kartı veya yok ise kayıp işlemi yapıldığına dair tutanak

3 – Debis hesabına giriş yapılarak “Mezun Bilgi Formu”nun doldurulması ve çıktı alınması

4 – Son 6 (Altı) ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus Cüzdan fotokopisi (yeni kimliklerini almış olanlar nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt, sahife, aile sıra no bilgilerinin görülebilmesi için e-devlet üzerinden kimlik bilgilerini görüntüleyip, onun çıktısını almaları gerekir)

Tüm bu belgeleri Fakültemiz Evrak Kayıt Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurusunu bu şekilde tamamlayan öğrencilerin “Geçici Mezuniyet Belge”leri, müracaattan itibaren 1 (bir) iş günü sonra düzenlenip teslim edilebilecektir.

NOT : Başvurular 09 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren yapılabilecektir.