Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuruları

Yayınlanma Tarihi: 07-08-2018

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE 1) HAKKINDA AÇIKLAMALAR

 

2018–2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemize bağlı bölümlere merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş (Ek Madde 1) yöntemi ile geçiş yapmak isteyen adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların aşağıdaki takvim uyarınca Fakültemize bizzat veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Posta nedeni ile geciken başvurular dikkate alınmaz.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Takvimi:

 

Başvuru Tarihleri

01–15 Ağustos 2018

 

Değerlendirme ve İlan Tarihleri

10 Eylül 2018’e kadar

 

Kayıt Tarihleri

15 Eylül 2018’e kadar

 

 

Not: Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte yabancı dil şartının sağlaması gerekmektedir.

Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

 Yabancı dil şartını sağlayamayan 2 inci, 3 üncü, 4 üncü, sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 Yabancı dil yeterlik sınavı 29 Ağustos 2018 tarihinde saat: 09:30’da, seviye tespit sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulunda (24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler Buca/İZMİR) yapılacaktır.

Yabancı dil sınavları hakkındaki detaylı bilgilere (sınav saati, sınav yeri vb. gibi) www.ydy.deu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir