Fakülte Seminerleri – 25


Fakülte Seminerleri – 25


Prof. Dr. Ali Sinan Sertöz  – Öklid ve Elemanlar (20.05.2021)

Öklid bir dahi miydi yoksa İbni Haldun’un “coğrafya kaderdir” sözünde kaçınılmazlığı ima edilen bir fani miydi? Elemanlar adlı kitabın kopyalarının tarih içinde geçirdiği serüvenler nelerdir ve bugüne kalan kopyaların durumu nedir? “Orijinal metin” diye bir şey var mı? Elemanlar adlı kitabın yazarının, yüzyıllar sonra matematik dünyasına katılacak fikirlere sanki kendi yaşadığı dönemde ulaşımı varmış gibi bir duyguya sürüklenmekte haklı mıyız?

Konuşmanın ilk yarısında bu sorulara cevap arayacağız; verileri, hurafeleri ve tahminleri birbirine karıştıracağız ve kendi gerçeğini kurma sorumluluğunu dinleyiciye bırakacağız.

Konuşmanın ikinci yarısında Elemanlar’dan seçme önermelere değineceğiz. Bazı önermeler sadeliğiyle bizi büyüler. Bazı önermeler tüm karmaşıklıklarına rağmen o günün teknikleriyle kanıtlanabilmiş olmalarıyla bizi büyüler. Bazı önermeler ise bizi sadece büyüler.
Öklid’i Vincent Millay’ın bir şiiriyle selamlayarak konuşmamızı sonlandıracağız.